Event Description

Welsh Society | Gavin and Stacey Quiz

Thu 23 January 2020 17:00-20:00, Oxford SU | Social Space

GAVIN & STACEY PUB QUIZ

Cymraeg isod/Welsh below. [People do speak it, Smithy]

The Welsh Society are hosting a Gavin & Stacey Pub Quiz for teams of 5 - see details in the strictly unauthorised script below.

Gavin & Stacey. Episode 22. ‘A Special Quizmas’

Pam: Oh My Christ!

Nessa: Oh! What’s occurin’?

Bryn: Have you heard, the Welsh society’s hosting a Gavin and Stacey Pub Quiz! Whatever will they think of next?

Nessa: Oh yeah, I won’t lie to you, I knows about that. That’s at 5pm on Thursday the 23rd of January, that is.

Pam: Is it in Barry’s Island?

Nessa: No, it’s in the Social Space in the SU, it is.

Stacey: Oh that’s well lush that is.

Nessa: Tidy. Expecting to see you’s all there, alright?

(Teams of five, on-brand costumes preferable, prize for winning team possible.)

CWIS GAVIN & STACEY

Mae Cymdeithas Dafydd ap Gwilym yn cynnal cwis ar thema Gavin & Stacey yn y Social Space yn yr SU am 5yh, dydd Iau y 23ain Ionawr.
Dewch mewn timau o 5, wedi gwisgo i fyny os y mynnwch chi, efallai bydd gwobr i’r tîm buddugol….
Welwn ni chi yno!

Mae mynediad i’r lleoliad yn hygyrch i gadeiriau olwynw ac mae yna toilet hygyrch ar gael lawr llawr. Am unrhyw ymholiadau hygyrchedd, cyswlltwch a glyn.owen@univ.ox.ac.uk

Entry to the venue is accessible for wheelchairs and there is an accessible toilet available downstairs. For any accessibility enquiries, please contact glyn.owen@univ.ox.ac.uk