President

Secretary

Treasurer

[ENGLISH BELOW]

Cymdeithas Dafydd ap Gwilym, neu yn gryno, Y Dafydd, yw Cymdeithas Gymraeg Prifysgol Rhydychen.? Nôd y Gymdeithas yw hybu iaith a diwylliant Cymru ymhlith aelodau’r Brifysgol gan ddefnyddio dwy iaith y wlad.

Trefnir llu o ddigwyddiadau bob tymor a rhai o’r uchafbwyntiau yw Gwasanaeth Carolau Cymraeg yn nhymor Mihangel (Michaelmas), Dathliadau Gwyl Dewi yn nhymor Ilar (Hilary), ac Eisteddfod y Gymdeithas yn nhymor y Drindod (Trinity).

Mae’r digwyddiadau anffurfiol hefyd yn boblogaidd, gan gynnwys cwrdd yn nhafarn Gymraeg y ddinas, y Royal Blenheim, yn ogystal â gwylio gemau rygbi a phêl-droed Cymru yno.

Y Dafydd yw un o gymdeithasau hynaf y brifysgol ac ers ei sefydlu ym 1886 mae wedi bod yn ganolfan fywiog a chroesawgar i Gymry oddi cartref. Heddiw, mae’r gymdeithas yn parhau i fod yn driw i’w gwreiddiau gan roi lle canolog i’r iaith Gymraeg, yn ogystal â chroesawu pob un sydd eisiau cadw mewn cysylltiad â diwylliant Cymreig trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg.

***

Cymdeithas Dafydd ap Gwilym or Y Dafydd for short is Oxford University’s Welsh Society. The Society’s aim is to promote the Welsh language and culture among the University’s members by using both the country’s languages.

We organise many events each term, and some of the highlights are a Welsh Carol Service in Michaelmas, St. David’s Day festivities in Hilary, and the Society’s Eisteddfod in Trinity.

The less formal events are also very popular, including meet-ups in the city’s Welsh pub, The Royal Blenheim, as well as watching Wales’ rugby matches and football games there.

Y Dafydd is one of the University’s oldest societies and since its founding in 1886 it has been a lively and welcoming hub for Welsh students here. Today, the society stays true to its roots by giving the Welsh language a central role, but it is also for anyone who wants to keep in touch with Welsh culture, be that speaking English or Welsh.

News

There are no current news articles.
 

Useful Documents

  • Digwyddiadur Mihangel 2017 Michaelmas Termcard

    08 Nov 2017

    [English below] Dyma grynodeb o ddigwyddiadau'r Gymdeithas sydd i ddod yn ystod tymor Mihangel 2017. Croeso i bawb! *** Here is a summary of the Society's events for Michaelmas 2017. Welcome to all!

  • Disgrifiad Y Dafydd Description 2017

    08 Nov 2017

    [English below] Dyma ddisgrifiad o'r Gymdeithas gydag enwau aelodau'r Pwyllgor ar gyfer 2017-2018 *** Here is a description of the Society with the names of Committee members for 2017-2018

Upcoming Events